Ny artikel: “Race, ”race”, racialisering, racisme og nyracisme”

Studiet af racisme og racialisering i Danmark er komplekst og behæftet med stærke moralske og politiske interesser og følelser. Ofte omtales racisme og race uden reference til den foreliggende litteratur og betydningsfulde historiske erfaringer og uden inddragelse af de oplevelser, som især synlige minoriteter og danske statsborgere med ikke-vestlig oprindelse har med racistisk tænkning.

I denne nye artikel, udgivet i tidsskriftet Dansk Sociologi føres centrale aspekter ved racisme ind i en nutidig faglig diskussion.

Læs mere her (via Academia.edu)

Fuldt abstract på Dansksociologi.dk